Lider oprogramowania do optymalizacji połaci dachowych

Proszę czekać
 
HOME
OFFER
REFERENCES
CASE STUDIES
SUPPORT
COMPANY
 • PODEJŚCIE
 • TECHNOLOGIA

  ASP.NET


  WPF


  WCF

  SQL

 • USŁUGI
 • ROZWÓJ
 • ZESPÓŁ
 • CEL BIZNESOWY
 • NARZĘDZIA
 • WSPÓŁPRACA
 • DOŚWIADCZENIE

PODEJŚCIE

W głównej mierze to pierwszy element, który ma wpływ na powodzenie projektu. Agile to zwinne zarządzanie projektem. Zakłada, że w trakcie realizacji projektu z dużym prawdopodobieństwem nastąpią zmiany. Pominięcie takiej możliwości w założeniach, przybliża nas do porażki wprost proporcjonalne do złożoności projektu.;